Privacybeleid

Privacyverklaring

Onze privacyverklaring is ontworpen om u te informeren over onze opslag en gebruik van persoonlijke gegevens in onze administratie.

Wie beheert uw gegevens?

Dael Groep is de beheerder van de gegevens die u aan ons verstrekt en is verantwoordelijk voor de bescherming van deze gegevens.

Dael Groep 
Aartsdijkweg 81
2676 LE  Maasdijk
T: 0174-523921                              

Welke gegevens verzamelen wij?

Wij verzamelen administratieve gegevens zoals naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, IBAN-nummer en soortgelijke informatie.  

Met wie delen wij de persoonsgegevens?

Wij verstrekken uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Welke veiligheidsmaatregelen passen wij toe?

Wij gebruiken passende technische en organisatorische maatregelen, inclusief geavanceerde technologie, om verzamelde persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.

Wat zijn je rechten?

U heeft recht op inzage, aanpassen en verwijderen van uw gegevens. Om uw gegevens te kunnen inzien, te verwijderen of corrigeren kunt u een e-mail sturen naar info@dael.com, vanaf het e-mail adres waarvan u deze informatie wilt weten. Wij zullen het verzoek binnen veertien dagen behandelen. 

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens zolang als deze nodig zijn om de activiteiten uit te voeren waarvoor wij de gegevens hebben verzameld. Mogelijk moeten wij uw persoonlijke gegevens gedurende een langere periode bewaren om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.