Duurzaamheid bij DAEL

Als bedrijf dat midden in de samenleving staat nemen wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus. Niet alleen met woorden, maar ook met daden. Daarom hanteert de DAEL Groep de COPrestatieladder om prestaties op het gebied van milieu inzichtelijk en meetbaar te maken.

Resultaten

Om CO2-uitstoot effectief te kunnen verlagen, berekenen wij jaarlijks onze CO2-footprint. Aan de hand van dit meetpunt stellen we jaarlijks onze doelstellingen vast. Maatregelen die wij hiervoor in acht nemen zijn o.a. de keuze van materialen en technieken die minder milieubelastend zijn, vermindering brandstofverbruik, plaatsing van zonnepanelen en inregelen van een nieuw klimaatsysteem. Daarnaast stimuleren we ook het milieubewustzijn bij onze medewerkers.

Doelstellingen 2024

De doelstelling waar we komende jaren naartoe werken is een verlaging van de CO2-emissie van minimaal 30% voor 2024 ten opzichte van 2019. Om deze hoofddoelstelling te bereiken, zijn er vier subdoelstellingen opgesteld.

Hoofddoelstelling
Voor 2024 de CO2-emissie met minimaal 30% verlagen

Subdoelstellingen
Voor 2024 16% minder diesel verbruiken per gereden kilometer ten opzichte van 2019
Voor 2024 14% minder benzine verbruiken per gereden kilometer ten opzichte van 2019
Voor 2024 10% van de benzinewagens vervangen door elektrische wagens
Voor 2024 100% van de afgenomen stroom uit duurzame bronnen verkrijgen

Klik hier voor een overzicht van de CO2 doelstellingen voor 2024.

Scope 1

Dit zijn de directe doelstellingen betreffende gas- en brandstofverbruik: alle directe emissies die door de organisatie gebruikt worden voor verwarming, processen en het wagenpark.

Scope 2

Onder Scope 2 vallen het elektraverbruik, de zakelijke privé kilometers en vliegreizen. Dit zijn de indirecte emissies voor de opwekking van de gebruikte elektriciteit, van gebruik van privé auto's voor zakelijk verkeer en van zakelijk reizen met OV en vliegtuig.

Scope 3

Scope 3 is de CO2-uitstoot in de gehele levenscyclus van alle producten die de DAEL Groep koopt, vervaardigt en/of verkoopt. De levenscyclus van het product wordt verdeeld in upstream en downstream. Upstream zijn alle activiteiten die plaats hebben gevonden voordat het product bij ons terecht komt en downstream nadat het bij ons terecht is gekomen.

Toelichting Scope 3

Wij staan voor duurzaamheid

De DAEL Groep zet zich in om de CO2-uitstoot te verlagen en de impact van haar activiteiten op het milieu te minimaliseren. Om dit zo effectief mogelijk te doen werken wij met de CO2 prestatieladder en berekenen wij jaarlijks onze CO2-footprint. Wij kwantificeren onze ambities en maken deze inzichtelijk voor onze stakeholders.

De DAEL Groep is momenteel op niveau 5 gecertificeerd conform de CO2 Prestatieladder.

SKAO (Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen) is de onafhankelijke eigenaar en beheerder van de COPrestatieladder en verantwoordelijk voor het gebruik en doorontwikkeling van het certificeringsschema. Zie hieronder een link naar de DAEL Groep pagina bij SKAO.

SKAO pagina

Voorgaande publicaties

Langetermijndoelstelling

Ericsson, één van onze opdrachtgevers, heeft zich geschaard achter het Akkoord van Parijs. Andere deelnemende bedrijven zijn onder andere ING, Achmea en Vattenfall. Dit akkoord is gepresenteerd in 2015 en heeft als uiteindelijke doel dat de opwarming van de aarde tot 2050 beperkt blijft tot 1,5°C. Als leverancier van Ericsson heeft DAEL hier ook een rol in. Bovendien past dit doel uitstekend bij de ambities van de DAEL Groep en de doelen voor de CO2 Prestatieladder. Daarom heeft de DAEL Groep het doel gesteld dat in lijn ligt met het Akkoord van Parijs: 50% reductie op de CO2-emissie in 2030 ten opzichte van 2019.

Klik hier voor de CO2 targets voor 2030.

Meer informatie?

Vul het formulier in en wij nemen contact met je op.

 

* verplichte velden