Na afronding van onderstation start DAEL Rail met het relaishuis in Zwolle

ZWOLLE – Het onderstation in Zwolle is met succes opgeleverd en de werkzaamheden aan het relaishuis zijn gestart. DAEL Rail realiseert in opdracht van Zwolse Alliantie Zwaluw (samenwerkingsverband tussen VolkerWessels en ProRail) een onderstation en relaishuis bij de spooruitbreiding tussen Zwolle en Herfte. Hier was ruimte nodig om het groeiende treinverkeer rond Zwolle op te vangen. Door extra sporen aan te leggen kunnen er meer treinen tegelijkertijd aankomen of vertrekken en wordt station Zwolle beter benut.

De komende maanden zal DAEL Rail zich bezighouden met de aanleg en installatie van het relaishuis. Afgelopen juni zijn onze monteurs gestart met de realisatie van het onderstation en begin november is de bouw van het relaishuis begonnen. In dit gebouw zal de relaisbeveiliging van de railinfrastructuur ondergebracht worden, waaronder de treinbeveiligingsruimte, batterijruimte, voedingsruimte en telecom. Naar verwachting zal het relaishuis in maart 2020 opgeleverd worden.

Het bouwkundig gedeelte van het relaishuis wordt gebouwd door DAEL Rail, bestaande uit een kabelkelder, betonnen vloer en wand- en dakelementen. Onze monteurs realiseren ook de elektrische installaties in de ruimtes, zoals de benodigde klimaatbeheersingsapparatuur, aarding, bliksembeveiliging en gebouw gebonden installaties. Projectleider Hans Herweijer is tevreden over de start van het project: “De werkzaamheden zijn voorspoedig gestart en de afstemming met betrokken partijen is prettig en constructief. We hopen op een voorspoedige uitvoering volgens vigerende planning.”

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit bericht? Neem gerust contact op met marketing@dael.com.

Terug naar overzicht