Medewerkers beloond met bonus voor energiezuinige rijstijl

MAASDIJK – Het wagenpark levert een groot aandeel in de totale CO2 emissie van DAEL. Onze rijstijlcompetitie blijkt een effectieve en vooral leuke manier om dit structureel aan te kunnen pakken. Op deze manier worden medewerkers gestimuleerd slimmer te rijden en zo het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot terug te dringen.

DAEL Groep zet zich actief in om de impact van haar activiteiten op het milieu te verminderen. Zo werd er eerder al een investeringsslag gedaan in het wagenpark in de vorm van aanschaf van zuinige Mercedes-Benz Sprinters en het aanbieden van de cursus ‘Het Nieuwe Rijden’ aan onze werknemers. Toch blijkt er in de praktijk nog genoeg winst te behalen op het gebied van brandstofbesparing. Om het bewustzijn onder de medewerkers te vergroten is begin dit jaar een interne competitie gestart die zuinig en veilig rijden stimuleert.

Deze interne competitie onder de naam ‘Ecodrive Challenge’ heeft als doel een duurzame gedragsverandering bij de medewerkers te stimuleren vanuit besparingsoogpunt. Aan de hand van de inzetanalyse in samenwerking met het mobiliteitsplatform ULU wordt de rijstijlbeoordeling bepaalt welke gekoppeld wordt aan een ritscore. In totaal zijn er zestien teams, met ieder een teamcaptain en een ludieke teamnaam, die met elkaar de strijd aangaan om de hoogste ritscores. Elke maand krijgen zij updates over de tussenstand én een gouden tip om de ritscores te verbeteren.

De rijstijlcompetitie loopt sinds begin dit jaar en leeft inmiddels ook onder de medewerkers. Deze maand werd de eerste kwartaalprijs uitgereikt aan het tot nu toe best presterende team. “Ik ben al erg enthousiast over de challenge. Een informele oplossing om in gesprek te gaan en elkaars rijstijl aan te moedigen dan wel te corrigeren. En de maandelijkse updates geven ons een inzicht in de prestatieverbetering”, aldus Remco, teamcaptain van team GaspeDael. Om de medewerkers extra te motiveren kunnen de winnaars rekenen op een flinke geldprijs en een uitje naar de Mercedes-Benz fabriek in Duitsland. Door deze aanpak wordt niet alleen wagenpark schoner, maar werkt de teambuilding mee om onze duurzame ambities waar te maken.

Besparing in kosten en onderhoud         
Bijkomend voordeel van de invoering van de rijstijlcompetitie is een besparing van honderden euro’s per jaar op kosten voor brandstof, onderhoud, verzekeringen en schades. Door berijders zichzelf te laten monitoren en waar nodig te coaching te bieden, wordt er gestreefd naar een duurzame gedragsverandering. Zo rijden onze medewerkers in de toekomst niet alleen zuiniger, maar ook veiliger.

Maar het succes van de Ecodrive Challenge rust op meer dan alleen cijfers. De laatste jaren wordt CO2-reductie en neutralisatie voor organisaties steeds belangrijker. Niet alleen vanwege kostenefficiëntie, maar ook om de concurrentiepositie te versterken. Zo hanteren wij de CO2 Prestatieladder van railbeheerder ProRail om prestaties op het gebied van milieu inzichtelijk en meetbaar te maken. Met de invoering van de reductiemaatregelen onderstreept DAEL Groep haar commitment om daadwerkelijk te komen tot een reductie van de carbon footprint.

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit bericht? Neem contact op met redactie@dael.com voor meer informatie.

Terug naar overzicht