DAEL Security demonstreert uniek handheld x-ray apparaat Heuresis

Naast verschillende medewerkers van DAEL was er tijdens beide dagen ook een technisch specialist van Heuresis aanwezig. De demonstratie trok een gemêleerd gezelschap van specialisten werkzaam bij justitie, politie, douane en defensie. Hier werd gedurende de dag op ingespeeld door een interactief trainingsmethodiek toe te passen, waarin het apparaat werd getest op talloze situaties en ervaringen uit het werkveld. Tussen de demonstraties door was er ruimte voor een introductie van de bestaande en nieuwe innovaties binnen Heuresis. Denk hierbij bijvoor­beeld aan een manier waarop de getoonde beelden snel kunnen worden geanalyseerd. Ook werd er stil gestaan bij de straling die vrijkomt bij het gebruik van dergelijke apparaten.

Over de HBI-120 
De HBI-120 van Heuresis is de eerste handheld x-ray imager waarmee douane- en grensagenten en andere inspecteurs snel ver­borgen bedreigingen en smokkelwaar kunnen vinden in motorvoer­tuigen, schepen, vliegtuigen, stalen vaten, prullenbakken, postbus­sen en tal van andere locaties. Daarnaast laat de HBI-120 wetshand­havers, privé-beveiligingspersoneel toe om verlaten tassen en pak­ketten snel te inspecteren op bedreigingen zonder ze te openen. 

Werking
De HBI-120 is met zijn gewicht van slechts 3,4kg in staat beelden te scannen met behulp van een geminiaturiseerde, interne 120KeV röntgen-generator die een raster aftastende straal maakt om verdachte objec­ten te scannen. Terwijl de HBI-120 over het object wordt bewogen, wordt een tweedimensionaal back­scatter röntgenbeeld van het object in realtime weerge­geven op het hoge resolutie LCD aanraakscherm en tevens opgeslagen in het geheugen van het instrument.

De HBI-120 bezit over veiligheidsvergrendelingen, een ingebouwde videocamera en een zaklamp. Het instrument kan ook op een robot worden gemon­teerd en op afstand worden bediend via een USB-kabel, Wi-Fi of Bluetooth-radiosturing. De Wi-Fi- en Bluetooth-radio’s kunnen om veiligheidsredenen worden uitgeschakeld.

Vragen of opmerking naar aanleiding van deze publicatie? Neem dan contact op met security@dael.com

Terug naar overzicht