DAEL Rail start werkzaamheden project NoorderSpoort

ZWOLLE - In opdracht van de Zwolse Alliantie Zwaluw (samenwerkingsverband tussen VolkerWessels en ProRail) is NoorderSpoort in 2018 gestart met de spoorverdubbeling tussen Zwolle IJssel en Herfte. De komende maanden wordt de spoorinfra weer opgebouwd. DAEL Rail mag zich ontfermen over de bouw van een onderstation en relaishuis aan het spoor.

Project NoorderSpoort bestaat als aannemerscombinatie uit VolkerRail, KWS Infra en Van Hattum & Blankevoort. Het spoorwerk bestaat onder andere uit het uitbreiden en vernieuwen van de RGS-opstelsporen ten zuidwesten van station Zwolle. Daarnaast wordt het spoor tussen Zwolle en Herfte verdubbeld. Hierdoor kunnen na afloop van het project meer treinen naar Emmen rijden. In oktober 2018 is er met de uitvoering van NoorderSpoort gestart.

Deze afgelopen maanden is er hard gewerkt aan de uitvoering van de disciplines Baan, Seinwezen, Bovenleiding, Kabels & Leidingen en Wisselverwarming. Nu is de tijd gekomen om de spoorinfra weer op te bouwen. Dit voorjaar worden er dan onder andere relaishuizen, onderstations, perrons en een nieuw bovenleidingssysteem gebouwd. Dit is tevens de fase waarin DAEL Rail haar werkzaamheden zal starten. Zij zijn door de aannemerscommissie aangesteld de bouw van een relaishuis en onderstation uit te voeren. De oplevering van het onderstation in deze omvangrijke klus staan gepland voor week 39 en de oplevering van het relaishuis zal in week 52 gebeuren. In totaal zal er door alle betrokken partijen drie jaar worden gewerkt aan NoorderSpoort.

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit bericht? Neem contact op met marketing@dael.com voor meer informatie.

Terug naar overzicht