DAEL Groep behaalt VCA 2017/6.0 certificering

MAASDIJK – Eind november is er binnen de DAEL Groep een meerdaagse externe audit uitgevoerd met betrekking tot de hercertificering volgens de nieuwe VCA-norm 2017/6.0. De audit is met goed gevolg afgelegd, waarbij de DAEL Groep opnieuw heeft laten zien vooruit te lopen op het gebied van veilig en gezond werken. De VCA 2017/6.0 vervangt onze huidige VCA 2008/5.1 certificering.

Het nieuwe VCA 2017/6.0 stelt veiligheid nog meer centraal, bevat verbeteringen op het gebied van de werkplek en veilig gedrag en zorgt voor meer duidelijkheid en betrouwbaarheid voor de keten.  Alle VCA-gecertificeerde bedrijven krijgen uiteindelijk met de nieuwe norm te maken door middel van een overgangsregeling.

Om het nieuwste certificaat te behalen diende fase 2 volledig geaudit te worden, wat hierdoor extra voorbereiding en audit-tijd vroeg van onze medewerkers. Zowel ons handboek als de veiligheid in de praktijk werden opnieuw beoordeeld op de gewijzigde en nieuwe verplichte VCA-vragen. Denk hierbij aan aanvullende- en strengere regels omtrent gedragsbewustwording en de beoordeling van de VGM prestaties van onderaannemers. Door goede voorbereiding van onze betrokken collega’s is de DAEL Groep wederom glansrijk door de VCA-audit gekomen.

Terug naar overzicht