CO2 resultaten H1 2022

MAASDIJK - De DAEL Groep zet zich in om de CO2-uitstoot te verlagen en zo de impact van haar activiteiten op het milieu zoveel mogelijk te minimaliseren. Om dit zo effectief mogelijk te doen werken wij met de CO2 Prestatieladder en berekenen wij jaarlijks onze CO2-footprint. Wij kwantificeren onze ambities en maken deze inzichtelijk voor onze stakeholders. Een overzicht van de resultaten van periode 2022 H1 (eerste halfjaar) is hieronder te bekijken.

De DAEL groep heeft de volgende hoofddoelstelling omtrent CO2-reductie:
Voor 2024 zal DAEL haar CO2 emissie met minimaal 30% verlagen ten opzichte van 2019.

Om deze doestelling te bereiken, is er een aantal subdoelstellingen opgesteld. Dat zijn de volgende:

  • Voor 2024 wil de DAEL groep 16% minder diesel verbruiken per gereden kilometer ten opzichte van 2019
  • Voor 2024 wil de DAEL groep 14% minder benzine verbruiken per gereden kilometer ten opzichte van 2019
  • Voor 2024 wil de DAEL groep 10% van de benzine wagens vervangen voor Elektrische wagen
  • Voor 2024 wil de DAEL groep dat 100% van de afgenomen stroom uit duurzame bronnen komt

De resultaten van het 1e halfjaar van 2022 van de emissie-inventaris zijn hieronder weergegeven. De resultaten worden onder het kopje ‘toelichting’ verder gespecificeerd.

Toelichting

De resultaten van het 1e halfjaar zijn wisselend. Zo is er een toenamen in het gas-, elektra- en
dieselverbruik. Deze stijging is toe te schrijven aan de fusie van “DAEL Elektra” en “van Dijk &
Korteland”. Met deze fusie zijn er nieuwe emissiebronnen bijgekomen, zoals een nieuwe
bedrijfspand (gas en elektra), maar ook het bijbehorend wagenpark (benzine en diesel). Het
wagenpark van het voormalige “van Dijk & Korteland” bestaat uit personenwagens, waarbij de
meerderheid van deze wagens aangedreven worden op elektriciteit en bedrijfsbussen welke rijden
op diesel. Daarmee is hun wagenpark al verder ontwikkeld qua elektrificeren dan de DAEL Groep.

De stijgingen zijn voor het moment absolute getallen. Aan het einde van dit jaar worden de
resultaten en doelstellingen gewogen met relatieve cijfers en zal het beeld duidelijker worden
omtrent de impact van de fusie en vooruitgang van de doelstellingen van de DAEL Groep.

Terug naar overzicht