CO2 resultaten H1 – 2021

De DAEL Groep zet zich in om de CO2-uitstoot te verlagen en zo de impact van haar activiteiten op het milieu zoveel mogelijk te minimaliseren. Om dit zo effectief mogelijk te doen werken wij met de CO2 Prestatieladder en berekenen wij jaarlijks onze CO2-footprint. Wij kwantificeren onze ambities en maken deze inzichtelijk voor onze stakeholders. Een overzicht van de resultaten van periode 2021 H1 (eerste halfjaar) is hieronder te bekijken.

De DAEL Groep heeft de volgende hoofddoelstelling omtrent CO2-reductie:
Voor 2024 zal DAEL haar CO2 emissie met minimaal 30% verlagen ten opzichte van 2019

Om deze doestelling te bereiken, is er een aantal subdoelstellingen opgesteld. Dat zijn de volgende:

  • Voor 2024 wil de DAEL Groep 16% minder diesel verbruiken per gereden kilometer ten opzichte van 2019
  • Voor 2024 wil de DAEL Groep 14% minder benzine verbruiken per gereden kilometer ten opzichte van 2019
  • Voor 2024 wil de DAEL Groep 10% van de benzinewagens vervangen voor elektrische wagen
  • Voor 2024 wil de DAEL Groep dat 100% van de afgenomen stroom uit duurzame bronnen komt

De resultaten van het 1e halfjaar van 2021 van de emissie-inventaris zijn hieronder weergegeven. De resultaten worden onder het kopje ‘toelichting’ verder gespecificeerd.

Toelichting

De DAEL Groep heeft voor de komende jaren nieuwe doelstellingen geformuleerd in het kader van gewenste CO2-reductie. Om te beginnen is dit een nieuwe hoofddoelstelling van een reductie van 30% op de totale uitstoot. Daarbij moet worden opgemerkt dat dit uiteraard gerelateerd is aan omzet en/of FTE. In het eerste jaar, 2021, is de relatieve daling maar liefst 8% geweest.

Daarnaast zijn er dit jaar ook nieuwe subdoelstellingen opgesteld om de uitstoot van het wagenpark verder te reduceren. Om te beginnen is het doel van de DAEL Groep om voor 2024 10% van de personenauto’s te vervangen voor elektrische voertuigen. Hiermee gaan we al een heel eind de goede kant op en deze ontwikkeling zal doorgezet worden om zo ook de andere doelstellingen te behalen. Wat hier ook bij kan helpen is het plan bij afloop van het contract over te gaan op groene elektriciteit. Dit zal in het eerste kwartaal van 2022 gerealiseerd worden.

Het gasverbruik van de DAEL Groep is dit 1e halfjaar helaas flink gestegen ten opzicht van 2019. Er is een stijging geweest van 35% per vierkante meter. Dit is deels te verklaren door de hogere graaddagen in 2021. Dit wil zeggen dat het over het algemeen een stuk kouder was dit eerste halfjaar en je meer energie nodig hebt om de panden te verwarmen. Deze ontwikkeling ligt buiten onze invloedsfeer en kan dus ook niet met maatregelen gestuurd worden. Wel nemen we deze ervaringen mee in de bouw en inrichting van het nieuwbouwpand, waarvan de realisatie in het tweede kwartaal van 2023 zal starten.

Ook voor benzine- en dieselverbruik zijn er nieuwe doelstellingen. Met alle collega’s zijn we dit eerste halfjaar weer een stapje dichterbij het behalen van deze doelstellingen gekomen . Het dieselverbruik is gedaald met ongeveer 2,5% per gereden kilometer en het benzineverbruik met ongeveer 4% per gereden kilometer.

Cirkeldiagrammen

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit bericht? Neem gerust contact op met marketing@dael.com.

Terug naar overzicht