CO2 resultaten H1 – 2019

De DAEL Groep zet zich in om de CO2-uitstoot te verlagen en zo de impact van haar activiteiten op het milieu zoveel mogelijk te minimaliseren. Om dit zo effectief mogelijk te doen werken wij met de CO2 Prestatieladder en berekenen wij jaarlijks onze CO2-footprint. Wij kwantificeren onze ambities en maken deze inzichtelijk voor onze stakeholders. Een overzicht van de resultaten van periode 2019 (H1) is hieronder te bekijken.

Doelstelling
De DAEL Groep heeft als doel het reduceren van de CO2-uitstoot met 3% ten opzichte van 2018. De resultaten zijn gerelateerd aan de behaalde omzet en verdeeld in 3 scopes:

Scope 1                Directe doelstellingen betreffende gas- en brandstofverbruik
Scope 2                Elektraverbruik, zakelijke privé kilometers en vliegreizen
Scope 3                Onder andere afvalstromen, use of sold products en capital goods

De resultaten van het 1e halfjaar van de emissie inventaris zijn hieronder weergegeven in tabellen en cirkeldiagrammen.

1 In eerste instantie lijkt het gasverbruik toegenomen. Dit is in zijn totaliteit ook gebeurd, het is in het 1e halfjaar van 2019 9 ton meer dan in het eerste halfjaar van 2018. Maar bij gas gaat het uiteindelijk om verbruik per m2. In het 2e halfjaar is de oppervlakte van alle panden toegenomen met 1962 m2, dit door de verhuizing van DAEL Security naar ‘Aartsdijkweg 9’. Het heeft in 2018 zelf nog niet heel veel invloed gehad maar dit begon in 2019 pas goed te werken. Dus ondanks de toename van het totale verbruik is het verbruik per m2 verminderd met 7%, dit is ook in de tabel terug te zien.
2 Bij het brandstofverbruik zijn ook de privékilometers van diesel auto’s meegenomen.
3 Ook deze cijfers zijn gerelateerd aan gereden kilometers. Dit betekent dat er per gereden kilometer 3% minder zuinig zijn gaan rijden met diesel auto’s.
4 Bij het brandstofverbruik zijn ook de privékilometers van benzine auto’s meegenomen.
5 Ook deze cijfers zijn gerelateerd aan gereden kilometers. Dit betekent dat er per gereden kilometer 18% minder zuinig gereden is met benzine auto’s.
6 Het elektraverbruik is in het 1e halfjaar van 2019 aanzienlijk groter dan in het 1e halfjaar van 2018. Er is in tonnen een stijging van 28 ton CO2, maar net zoals bij gas moet er gekeken worden naar het verbruik per m2. De verhuizing van DAEL Security heeft hier ook weer invloed op, want zoals eerder aangegeven is de oppervlakte met 1962 m2 toegenomen. Ondanks deze toename is het elektraverbuik wel per m2 toegenomen met de in de tabel vernoemde 3%.
7 Bij deze stijging wordt er alleen gekeken naar de absolute toename in tonnen CO2. Door een project in Bonaire dat in 2019 is begonnen is deze toename te verklaren.

Naast de hoofddoelstelling van het reduceren van de totale CO2 uitstoot met 3% zijn er om hierbij te helpen nog 3 subdoelstellingen opgesteld:

  • Het verlagen van het elektriciteitsverbruik bij 4% per m2
  • Een brandstofbesparing van 4% op het dieselverbruik van DAEL per kilometer
  • Een brandstofbesparing van 2% op het benzineverbruik van DAEL per kilometer

Met cirkeldiagrammen worden de tabellen gevisualiseerd om zo een overzichtelijk beeld te krijgen van alle uitstoot in het eerste halfjaar.

Cirkeldiagram 1: CO2-uitstoot door DAEL in H1 – 2019 binnen scope 1 & 2

Cirkeldiagram 2: CO2-uitstoot door DAEL in H1 – 2019 binnen scope 1

Cirkeldiagram 3: CO2-uitstoot door DAEL in H1 – 2019 binnen scope 2Voorlopige conclusies
Wat erg duidelijk wordt door de cirkeldiagrammen en tabellen is het feit dat het grootste deel van de uitstoot veroorzaakt wordt door voertuigen, dan wel privé als voor werk. Met 465 ton is er minder CO2 uitgestoten door werk voertuigen dan er in het 1e halfjaar van 2018 gedaan is. In H1 van 2018 is er 475 ton CO2 uitgestoten door voertuigen. Beide aantallen gaan over diesel en benzine auto’s samen. Het is een daling van ruim 2%. De uitstoot door vliegreizen is toegenomen met ongeveer 5 ton CO2 door met name de vliegreizen naar Bonaire voor projecten.

Er wordt meer aandacht gevestigd op het zuinig rijden met bedrijfsauto’s. Nog steeds wordt met het registratiesysteem ULU het rijgedrag geanalyseerd. Zo is de ‘Ecodrive Challenge’ geïntroduceerd en kunnen er prijzen gewonnen worden door zo zuinig mogelijk te rijden. Echter heeft het nog geen verbetering opgeleverd in het eerste halfjaar van 2019. Met zowel benzine en diesel auto’s is er minder zuinig gereden. Met benzine auto’s is dit 31% en met diesel auto’s 10%.

Er is minder CO2 uitgestoten door gasverbruik in het 1e halfjaar van 2019. Dit was namelijk een daling van 7% per vierkante kilometer. Ook door elektraverbruik is er minder CO2 uitgestoten in vergelijking met het eerste halfjaar in 2018. Dit bedraagt een daling van 62% per vierkante kilometer.

In totaal is er in het 1e halfjaar van 2019 minder CO2 uitgestoten dan in het 1e halfjaar van 2018. De daling bedraagt in procenten ongeveer 3%. Met de ‘Ecodrive Challenge’ zal de uitstoot van auto’s hoogstwaarschijnlijk nog meer afnemen in het 2e deel van 2019.  En daarmee trachten wij te voldoen aan de gestelde doelstelling over het brandstofverbruik en over het totale verbruik ten opzichte van 2018.

Bronnen
https://driveulu.com/nl
https://nl.wikipedia.org/wiki/AdBlue
https://www.skao.nl/

Terug naar overzicht