CO2 Resultaten H1 - 2018

Door met de CO2 Prestatieladder te werken is het mogelijk om onze ambities te kwantificeren en deze inzichtelijk te maken voor onze stakeholders. Een overzicht van de resultaten van periode 2018 (H1) zijn hieronder te bekijken.

Doelstelling
De DAEL Groep wil in 2019, ten opzichte van het basisjaar 2014, 10% minder co2 uitstoten. De resultaten van deze doelstelling zijn gerelateerd aan behaalde omzet en is opgesplitst in drie verschillende scopes, namelijk;

Scope 1: Directe doelstellingen betreffende brandstof- en gasverbruik.
Scope 2: Elektraverbruik, zakelijke privé kilometers en vliegreizen.
Scope 3: Verbruik van papieren materialen en afvoer afval.

De uitkomsten van de emissie inventaris over de eerste helft van 2018 zijn onderstaand weergegeven in absolute cijfers en gevisualiseerd in cirkeldiagrammen.

Met behulp van cirkeldiagrammen wordt visueel inzichtelijk gemaakt wat het aandeel van een type uitstoot is ten opzichte van het geheel. Relatieve besparingen op de grotere 'taartstukken' levert aan het einde van de rit in absolute zin meer op.

Cirkeldiagram 1: Co2 uitstoot door DAEL in H1 – 2018 binnen scope 1 & 2.

Cirkeldiagram 2: Co2 uitstoot door DAEL in H1 – 2018 binnen scope 1.

Cirkeldiagram 3: Co2 uitstoot door DAEL in H1 – 2018 binnen scope 2.

Voorlopige conclusies
DAEL Groep zet zich al jaren in om de impact van haar activiteiten op het milieu te verminderen. Zo wordt er bijvoorbeeld steeds meer aandacht besteed aan de omgang met het diesel- en benzineverbruik van ons wagenpark. In het tweede kwartaal is besloten het systeem ULU te introduceren binnen de DAEL Groep. Dit registratiesysteem stelt ons in staat het rijgedrag op zowel bestuurders- als organisatieniveau in kaart te brengen. Door middel van de bijbehorende ‘ULU app’ krijgen berijders inzicht in de live locaties, brandstofverbruik en persoonlijke rijstijl. Data als gereden afstanden, snelheden, brandstofverbruik, remmen en accelereren worden geregistreerd en aan een bijbehorende score gekoppeld. Ultieme doel hiervan is om, naast het stimuleren van een veilige rijstijl, de CO2 uitstoot van ons wagenpark verder terug te dringen.

Naast de uitrol van het ritregistratiesysteem in de bedrijfswagens, zal de DAEL Groep investeren in nieuwe Mercedes Benz bestelbussen van het type Sprinter en Vito welke voldoen aan de Euro 6 normering. Dit zal resulteren dat men bij het tanken van brandstof AdBlue dient toe te voegen. AdBlue zorgt er voor dat de gevormde stikstofoxiden omgezet worden tot elementaire stikstof en water. Dit proces resulteert uiteindelijk in een emissiereductie. Als DAEL Groep streven wij naar het behalen van een brandstofreductie van 10% op het gehele wagenpark, uitgaande van 2014 als basisjaar. Dit percentage is gelinkt aan het aantal gereden kilometers.

DAEL reduceert de CO2 uitstoot ten opzichte van het energieverbruik (kWh) in het eerste half jaar (H1) van 2017 met 6%. *waarbij de CO2 uitstoot door het energieverbruik wordt gerelateerd aan gebouwen.

In H1 van 2018 heeft de DAEL Groep op gebied van energieverbruik (kWh) een totale uitstoot behaald van 34 ton. Dit is 6% minder uitstoot dan diezelfde periode in 2017.

Bronnen:
https://driveulu.com/nl
https://nl.wikipedia.org/wiki/AdBlue
https://www.skao.nl/

Terug naar overzicht