CO2 resultaten 2022

MAASDIJK - De DAEL Groep zet zich in om de CO2-uitstoot te verlagen en zo de impact van haar activiteiten op het milieu zoveel mogelijk te minimaliseren. Om dit zo effectief mogelijk te doen werken wij met de CO2 Prestatieladder en berekenen wij jaarlijks onze CO2-footprint. Wij kwantificeren onze ambities en maken deze inzichtelijk voor onze stakeholders. Een overzicht van de resultaten van 2022 is hieronder te bekijken.

De DAEL groep heeft de volgende hoofddoelstelling omtrent CO2-reductie:
Voor 2024 zal DAEL haar CO2 emissie met minimaal 30% verlagen ten opzichte van 2019.

Om deze doestelling te bereiken, is er een aantal subdoelstellingen opgesteld. Dat zijn de volgende:

  • Voor 2024 wil de DAEL groep 16% minder diesel verbruiken per gereden kilometer ten opzichte van 2019
  • Voor 2024 wil de DAEL groep 14% minder benzine verbruiken per gereden kilometer ten opzichte van 2019
  • Voor 2024 wil de DAEL groep 10% van de benzine wagens vervangen voor Elektrische wagen
  • Voor 2024 wil de DAEL groep dat 100% van de afgenomen stroom uit duurzame bronnen komt

De resultaten van 2021 van de emissie inventaris zijn hieronder weergegeven. De resultaten worden onder het kopje 'toelichting' verder gespecificeerd. 

Toelichting

De DAEL Groep heeft voor de komende jaren nieuwe doelstellingen geformuleerd in het kader van gewenste CO2-reductie. Om te beginnen is dit een nieuwe hoofddoelstelling van een reductie van 30% op de totale uitstoot. Daarbij moet worden opgemerkt dat dit uiteraard gerelateerd is aan omzet. In 2021, is de relatieve daling maar liefst 48% geweest.

Daarnaast zijn er dit jaar ook nieuwe subdoelstellingen opgesteld om de uitstoot van het wagenpark verder te reduceren. Om te beginnen is het doel van de DAEL Groep om voor 2024 10% van de personenauto’s te vervangen voor elektrische voertuigen. Hiermee gaan we al een heel eind de goede kant op en deze ontwikkeling zal doorgezet worden om zo ook de andere doelstellingen te behalen. Wat hier ook bij kan helpen is het plan bij afloop van het contract over te gaan op groene elektriciteit. Dit is in het eerste kwartaal van 2022 gerealiseerd.

Het gasverbruik van de DAEL Groep is dit jaar helaas flink gestegen ten opzicht van 2019. Er is een stijging geweest van 22% van het absolute gasverbruik. Ook gerelateerd aan het aantal graaddagen is en lichte stijging te zien, dit is iets om de focus op te leggen. Investeringen om dit tegen te gaan zijn niet rendabel aangezien inmiddels begonnen is aan de bouw van een nieuw pand. Wel nemen we deze ervaringen mee in de bouw en inrichting van het nieuwbouw pand, waarvan de realisatie in het eerste kwartaal 2024 is verwacht.  

Ook voor benzine- en dieselverbruik zijn er nieuwe doelstellingen. Met alle collega’s zijn we dit jaar weer een stapje dichterbij het behalen van deze doelstellingen gekomen . Het dieselverbruik is gedaald met ongeveer 14% per gereden kilometer. Aan de andere kant is het benzine verbruik met ongeveer 6% per gereden kilometer, gestegen.

Wel zijn de absolute uitstoot cijfers enorm positief om te zien. Benzine- en dieselverbruik is respectievelijk gedaald met 35% & 14%.

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit bericht? Neem gerust contact op met marketing@dael.com.

Terug naar overzicht