CO2 resultaten 2021

MAASDIJK - De DAEL Groep zet zich in om de CO2-uitstoot te verlagen en zo de impact van haar activiteiten op het milieu zoveel mogelijk te minimaliseren. Om dit zo effectief mogelijk te doen werken wij met de CO2 Prestatieladder en berekenen wij jaarlijks onze CO2-footprint. Wij kwantificeren onze ambities en maken deze inzichtelijk voor onze stakeholders. Een overzicht van de resultaten van 2021 is hieronder te bekijken.

De DAEL Groep heeft de volgende hoofddoelstelling omtrent CO2-reductie:
Voor 2024 zal DAEL haar CO-emissie met minimaal 30% verlagen ten opzichte van 2019

Om deze doestelling te bereiken, is er een aantal subdoelstellingen opgesteld. Dat zijn de volgende:

  • Voor 2024 wil de DAEL Groep 16% minder diesel verbruiken per gereden kilometer ten
    opzichte van 2019
  • Voor 2024 wil de DAEL Groep 14% minder benzine verbruiken per gereden kilometer ten
    opzichte van 2019
  • Voor 2024 wil de DAEL Groep 10% van de benzinewagens vervangen voor elektrische wagen
  • Voor 2024 wil de DAEL Groep dat 100% van de afgenomen stroom uit duurzame bronnen
    komt

De resultaten van 2021 van de emissie-inventaris zijn hieronder weergegeven. De resultaten worden onder het kopje ‘toelichting’ verder gespecificeerd.

Toelichting

De DAEL Groep heeft voor de komende jaren nieuwe doelstellingen geformuleerd in het kader van
gewenste CO2-reductie. Om te beginnen is dit een nieuwe hoofddoelstelling van een reductie van
30% op de totale uitstoot. Daarbij moet worden opgemerkt dat dit uiteraard gerelateerd is aan
omzet. In 2021 is de relatieve daling maar liefst 22% geweest.

Daarnaast zijn er dit jaar ook nieuwe subdoelstellingen opgesteld om de uitstoot van het wagenpark
verder te reduceren. Om te beginnen is het doel van de DAEL Groep om voor 2024 10% van de
personenauto’s te vervangen voor elektrische voertuigen. Hiermee gaan we al een heel eind de
goede kant op. Deze ontwikkeling zal doorgezet worden om zo ook de andere doelstellingen te
behalen. Wat hier ook bij kan helpen is het plan bij afloop van het contract over te gaan op groene
elektriciteit. Dit is in het eerste kwartaal van 2022 gerealiseerd.

Het gasverbruik van de DAEL Groep is dit jaar helaas flink gestegen ten opzicht van 2019. Er is een
stijging geweest van 10% van het absolute gasverbruik. Ook gerelateerd aan het aantal graaddagen is
en lichte stijging te zien, dit is iets om de focus op te leggen. Investeringen om dit tegen te gaan zijn
niet rendabel, aangezien inmiddels begonnen is aan de bouw van een nieuw pand. Wel nemen we
deze ervaringen mee in de bouw en inrichting van het nieuwbouwpand, waarvan de realisatie in het
tweede kwartaal van 2023 is verwacht.

Ook voor benzine- en dieselverbruik zijn er nieuwe doelstellingen. Met alle collega’s zijn we dit jaar
weer een stapje dichterbij het behalen van deze doelstellingen gekomen. Het dieselverbruik is
gedaald met ongeveer 15% per gereden kilometer en het benzineverbruik met ongeveer 4% per
gereden kilometer.

Cirkeldiagrammen

Terug naar overzicht