CO2 Resultaten 2020-H1

De DAEL Groep zet zich in om de CO2-uitstoot te verlagen en zo de impact van haar activiteiten op het milieu zoveel mogelijk te minimaliseren. Om dit zo effectief mogelijk te doen werken wij met de CO2 Prestatieladder en berekenen wij jaarlijks onze CO2-footprint. Wij kwantificeren onze ambities en maken deze inzichtelijk voor onze stakeholders. Een overzicht van de resultaten van periode 2020-H1 is hieronder te bekijken.

DAEL Groep heeft als doel het reduceren van de CO2 uitstoot met 3% in 2021 ten opzichte van 2018. De resultaten zijn gerelateerd aan de behaalde omzet en verdeeld in 3 scopes:

Scope 1                Directe doelstellingen betreffende gas- en brandstofverbruik.
Scope 2                Elektraverbruik, zakelijke privé kilometers en vliegreizen.
Scope 3                Onder andere afvalstromen, use of sold products en capital goods.

De resultaten van het 1e halfjaar van de emissie inventaris zijn hieronder weergegeven in tabellen en cirkeldiagrammen.

Voor Diesel en Benzine wordt gekeken naar de getankte brandstof en de gereden kilometers. Dus naast de totale uitstoot van het wagenpark zijn er ook nog andere indicatoren om voortgang te meten. Er zijn helaas negatieve cijfers te zien ten opzicht van het 1e halfjaar van 2018. Diesel auto’s zijn 2% minder zuiniger gaan rijden en benzine auto’s zelfs 19% minder zuiniger. De oorzaak hiervan is te vinden in de vervangingen in het wagenpark. Door verandering van de bijtelling zijn er een aantal hybride auto’s verdwenen en zijn hier minder zuinigere auto’s voor in de plaats gekomen. Wel is het plan om in de nabije toekomst een paar elektrische auto’s terug te brengen in het wagenpark.

Naast de hoofddoelstelling van het reduceren van de totale CO2 uitstoot met 3% zijn er om hierbij te helpen nog 3 subdoelstellingen opgesteld.

  • Het verlagen van het elektriciteitsverbruik bij 4% per m2.
  • Een brandstofbesparing van 4% op het dieselverbruik van DAEL per kilometer.
  • Een brandstofbesparing van 2% op het benzineverbruik van DAEL per kilometer.

Toelichting

Voor gas- en elektraverbruik wordt gekeken naar het verbruik per m2. Deze oppervlakte is in 2020 5879 m2. Dit resulteert in een toename van het gasverbruik per m2 en een afname in het elektraverbruik per m2. Het 1e halfjaar van 2020 is vergeleken met het 1e halfjaar van 2018. En per vierkante meter wordt hier een stijging van het gasverbruik en een daling van het elektraverbruik gemeten. De toename van het gasverbruik is te verklaren door de zo goed als leegstaande panden tijdens de corona periode. Dit lijkt in eerste instantie tegenstrijdig, echter is dit een logische gevolg. De panden waren bijna leeg waardoor er minder mensen aanwezig waren en er minder beeldschermen aanstonden. Mensen en beeldschermen warmen een kantoor van zichzelf al op, als deze er niet meer zijn moet er extra gas gestookt worden om de gewenste temperatuur te krijgen.

Bij de vliegreizen van DAEL zijn gewoon absolute cijfers gebruikt. Dit resulteert daarom in een vrij hoge daling van de uitstoot van Vliegreizen.

Met cirkeldiagrammen worden de tabellen gevisualiseerd om zo een overzichtelijk beeld te krijgen van alle uitstoot in het eerste halfjaar.

Cirkeldiagrammen

Voorlopige conclusies

Dit half jaar wordt uiteraard gekenmerkt door de coronacrisis die begon in maart van 2020. Dit heeft wereldwijd een enorme impact en zo ook in het bedrijfsleven. Dit is ook te zien aan een groot deel van de cijfers die hiervoor gepresenteerd zijn. In zijn totaliteit een flinke reductie in de hoeveelheid Co2 uitstoot. Zo zijn er een stuk minder kilometers gemaakt en is er minder getankt. Ook is er minder elektriciteit gebruikt.

Maar als er gekeken wordt naar de kengetallen ten opzichte van het referentie jaar zijn de getallen iets minder positief. Zo is het verbruik van het wagenpark hoger dan in het 1e halfjaar van 2018, ook het gasverbruik per vierkante meter is gestegen.

Echter kunnen we wel positief blijven, want als er gekeken wordt naar de cijfers ten opzichte van 2019 zijn we wel goed bezig. Het verbruik van Diesel auto’s per gereden kilometer is dan al 6% gedaald. Ook voor benzine auto’s is het verbruik per gereden kilometer met 6% verminderd. Dit zijn dus gunstige cijfers en geeft aan dat we goed bezig zijn. We moeten dus met een positief gevoel het 1e halfjaar van 2020 afsluiten. Als we zo door blijven gaan en ons blijven inzetten gaan we ook in het tweede half jaar en volgende jaar stappen maken in de goede richting.

Terug naar overzicht