CO2 resultaten 2020

De DAEL Groep zet zich in om de CO2-uitstoot te verlagen en zo de impact van haar activiteiten op het milieu zoveel mogelijk te minimaliseren. Om dit zo effectief mogelijk te doen werken wij met de CO2 Prestatieladder en berekenen wij jaarlijks onze CO2-footprint. Wij kwantificeren onze ambities en maken deze inzichtelijk voor onze stakeholders. Een overzicht van de resultaten van periode 2020-H1 is hieronder te bekijken.

Klik hier voor de CO2 resultaten in PDF

DAEL Groep heeft als doel het reduceren van de CO2-uitstoot met 3% ten opzichte van 2018. De resultaten zijn gerelateerd aan de behaalde omzet en verdeeld in 3 scopes:

Scope 1                Directe doelstellingen betreffende gas- en brandstofverbruik
Scope 2                Elektraverbruik, zakelijke privé kilometers en vliegreizen
Scope 3                Onder andere afvalstromen, gebruik van gekochte producten en kapitaalgoederen

De resultaten van 2020 zijn te zien in bovenstaand overzicht of dit PDF bestand.

Naast de hoofddoelstelling van het reduceren van de totale CO2 uitstoot met 3% zijn er om hierbij te helpen nog 3 subdoelstellingen opgesteld:

  • Het verlagen van het elektriciteitsverbruik bij 4% per m2
  • Een brandstofbesparing van 4% op het dieselverbruik van DAEL per kilometer
  • Een brandstofbesparing van 2% op het benzineverbruik van DAEL per kilometer

Scope 1 & 2

Hieronder volgt een tweetal cirkeldiagrammen om het verbruik nog duidelijker weer te geven. Scope 1 bestaat uit de twee emissiestromen: brandstof- en gasverbruik. Scope 2 bestaat uit elektraverbruik, vliegreizen en het brandstofverbruik van de priv-e wagens.Scope 3

Verder wordt er ook gekeken naar Scope 3 emissies in 2020. Allereerst volgt een tabel met relevante categorieën en de bijbehorende absolute uitstoot in tonnen CO2 en de relatieve uitstoot.

Conclusie

Dit jaar was voor de DAEL Groep en voor iedereen wereldwijd heel apart. We stonden voor uitdagingen die nog nooit voorbij zijn gekomen, met sociale en economische problemen als gevolg van het Coronavirus, ook voor de DAEL Groep. Thuiswerken werd al snel de norm en dit zagen we ook terug in de afname van CO2-emissie.

Op bijna alle onderdelen van Scope 1 en 2 is de DAEL Groep vooruit gegaan en op 1 onderdeel helaas achteruitgegaan ten opzicht van het basisjaar 2018. Met het gasverbruik is de DAEL Groep achteruitgegaan, per vierkante meter is er 5% meer gas verbruikt ten opzichte van 2018. Het elektriciteitsverbruik van de DAEL Groep is wel verbeterd. Dit is grotendeels te verklaren door het pand aan Aartsdijkweg 9 te Maasdijk waar een grote bedrijfshal verwarmd moet worden. De machines die daar staan moeten op een bepaalde temperatuur gehouden worden. Ook met het oog op het nieuwe pand is er voor gekozen geen extra investeringen te doen om het stoken wat te verminderen. Per vierkante meter is er 39% minder elektriciteit verbruikt ten opzichte van 2018.

Maar waar het echt om draait  en waar de DAEL Groep ook het meeste tijd en energie in stopt is het wagenpark. Dit is de grootste emissiestroom en hiermee kunnen we dus ook de meeste impact maken. Dat ging in 2019 al de goede richting in, en is dit jaar nog beter gegaan. Voor de diesel wagens in het wagenpark is er een verbetering van 11%, gemeten in CO2 per gereden kilometer. Dat wil zeggen dat er dus zuiniger gereden werd in 2020 dan in 2018. Ook met de benzine voertuigen van het wagenpark is er zuiniger gereden, wel 5% zuiniger dan 2018. De verbeteringen ten opzicht van het basisjaar zijn de gevolgen van een paar acties. Deze zullen we hieronder noemen.

De Ecodrive Challenge
Hierdoor worden medewerkers gestimuleerd zuiniger te rijden met mooie prijzen als beloning

Coronacrisis
Door de Coronacrisis zijn de soorten ritten die gemaakt zijn wat veranderd. Door het vele thuiswerken werd er veel minder van huis naar kantoor gereden. Wel bleven de bedrijfsbusjes lange afstanden rijden naar de werkplekken. Overal het algemeen rijden medewerkers zuiniger over lange afstanden, ze rijden dan bijvoorbeeld vaker met cruise control op de snelweg. Door het wegvallen van de voornamelijk korte ritten naar van huis naar kantoor en het blijven van de lange afstandsritten van de monteurs, is er over het algemeen dus ook zuiniger gereden.

Nieuwe maximumsnelheid
De nieuwe maximumsnelheid die nu voor een heel jaar is ingevoerd heeft een grote bijdrage geleverd aan hoe zuinig we als bedrijf zijn gaan rijden. Er zit een groot verschil tussen 100 km/u en 130 km/u als het gaat om CO2 uitstoot en brandstofverbruik.

Al met al kunnen we concluderen dat we positieve resultaten zien. Het hoofddoel was het reduceren van de CO2 uitstoot met 3%,  dit is zelfs met 27% gereduceerd. De subdoelstellingen zijn ook ruimschoots behaald. In 2021 blijven we op deze positieve weg doorgaan en zo zetten we ons in om onze activiteiten op het milieu te minimaliseren en onze CO2-voetafdruk te verminderen.

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit bericht? Neem gerust contact op met marketing@dael.com.

Terug naar overzicht