CO2 Resultaten 2017-2018

Door met de CO2 Prestatieladder te werken is het mogelijk om onze ambities te kwantificeren en deze inzichtelijk te maken voor onze stakeholders. Het meetinstrument is ontwikkeld door de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO). De resultaten van periode 2017-2018 zijn inmiddels bekend.

Ten behoeve van de CO2-prestatieladder wordt er halfjaarlijks een update gemaakt van de CO2-uitstoot van DAEL. Hieronder staat de ontwikkeling en voortgang van de CO2-reductie beschreven.

Ambitie: DAEL Groep wil in 2019, t.o.v. het basisjaar 2014, 10% minder CO2 uitstoten.

De resultaten van deze doelstelling zijn gerelateerd aan behaalde omzet en zijn opgesplitst in drie type scopes.

Scope 1: Directe doelstellingen betreffende brandstofverbruik, gasverbruik
Scope 2: Elektraverbruik en vliegreizen
Scope 3: Verbruik van papieren materialen en afvoer van afval.

De uitkomsten van de emissie-inventaris over periode 2017-2018 zijn hieronder gevisualiseerd.

In de diagrammen wordt visueel inzichtelijk gemaakt wat het aandeel van een type uitstoot is ten opzichte van het geheel. Relatieve besparingen op de grotere 'taartstukken' levert aan het einde van de rit in absolute zin meer op.

Voorlopige conclusies:
Er komt steeds meer aandacht voor het diesel- en benzine verbruik van het wagenpark. Zo zijn een aantal van onze monteurs op cursus geweest om bewuster om te gaan met het rijgedrag en gebruik van het gas- en rempedaal. De uitkomsten van deze cursus zullen op de langere termijn zichtbaar moeten worden. We streven er naar hiermee een reductie te realiseren van 10% op het gehele wagenpark (met 2014 als basisjaar). Hier worden de verreden kilometers in mee genomen.

1.) DAEL reduceert de CO2-uitstoot ten opzichte van het energieverbruik (gas) op haar kantoren met 8%*
*waarbij de CO2-uitstoot door het energieverbruik wordt gerelateerd aan graaddagen.[1]
In het afgelopen jaar is het totale gasverbruik gestegen van 0.014 naar 0.015 ton CO2 per graaddag t.o.v. vorig jaar. Deze stijging is te wijten aan de extra gecreëerde werkplek op de 1e etage van het magazijn. Hierdoor zijn er meer vierkante meters welke in 2017 verwarmd dienden te worden. 

2.) DAEL reduceert de CO2-uitstoot ten opzichte van het elektraverbruik van haar kantoren met 10%*
*waarbij de CO2-uitstoot door het energieverbruik wordt gerelateerd aan gebouwen
Afgelopen jaar is de CO2-uitstoot van energieverbruik van kantoren sterk gedaald. Dit heeft geresulteerd in een CO2-reductie van 11% ten opzicht van 2016. Ten opzichte van het referentie jaar 2014 is de CO2-reductie zelfs gestegen met27%. Mooie resultaten; zeker gezien het feit dat de conversiefactoren waarmee we moeten rekenen voor elektra elk jaar omhoog gaan!

Deze reductie is te danken aan de reductiemaatregelen die in 2016 zijn genomen en welke in 2017 verder zijn ontwikkeld. De aanwezige zonnepanelen en bewuster gebruik elektra heeft hier in 2017 enorm aan bijgedragen! Tevens is de sluitingsronde door de laatst aanwezige per locatie nog steeds effectief. De sluitingsronde zorgt ervoor dat een openstaand raam wordt gesloten of een airco wordt uitgezet.

Terug naar overzicht