CO2 Prestatieladder ambities DAEL Group

Als bedrijf dat midden in de samenleving staat nemen wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid zeer serieus. Niet alleen met woorden, maar ook met daden. Daarom hanteert de DAEL Groep de CO2 Prestatieladder van railbeheerder Prorail om prestaties op het gebied van milieu inzichtelijk en meetbaar te maken.

Door met de CO2 Prestatieladder te werken is het mogelijk om onze ambities te kwantificeren en deze inzichtelijk te maken voor onze stakeholders. Het meetinstrument is ontwikkeld door de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO). De CO2Prestatieladder brengt vier relevante aspecten in beeld:
> inzicht in de eigen milieuprestaties
> de reductie van het CO2-verbruik
> transparantie over de footprint van een bedrijf
> participatie: het actief deelnemen aan initiatieven in de markt

Doelstelling
DAEL voert al langer een actief beleid om de impact van de ondernemingsactiviteiten op het milieu te verminderen. We streven ernaar om de uitstoot van CO2 de komende jaren verder te reduceren. Deze doelstelling is als volgt geconcretiseerd:
> De DAEL Groep wil in 2019, ten opzichte van het basis jaar 2014, 10% minder CO2 uitstoten.

De resultaten van deze doelstelling zijn gerelateerd aan behaalde omzet en is opgesplitst in drie type scopes.

Scope 1: Directe doelstellingen betreffende brandstofverbruik, gasverbruik
Scope 2: Elektraverbruik en vliegreizen
Scope 3: Verbruik van papieren materialen en afvoer van afval (Met ingang van 2016)

Subdoelstellingen

 • Een reductie van 8% op het verbruik aan elektra in de kantoorgebouwen van DAEL.
  De CO2-uitstoot door het energieverbruik wordt gerelateerd aan de gebouwen/FTE.
 • Een reductie van 10% op het verbruik aan gas in de kantoorgebouwen van DAEL.
  De CO2-uitstoot door het gasverbruik wordt gerelateerd aan de graaddagen.
 • Een reductie van 10% op het verbruik aan brandstoffen.
  De CO2-uitstoot door het brandstofverbruik wordt gerelateerd aan gereden kilometers.

De DAEL Groep is momenteel op niveau 5 gecertificeerd conform de CO2 Prestatieladder. Niveau 5 is het hoogst haalbare niveau van de CO2 Prestatieladder. 

Actief beleid

Om CO2-uitstoot effectief te kunnen verlagen, berekenen wij jaarlijks onze CO2-footprint. Aan de hand van dit meetpunt stellen we jaarlijkse onze doelstellingen vast. De footprint is in 2014 voor het eerst vastgesteld. Deze berekening is uitgevoerd voor scope 1 (directe emissies) en scope 2 (indirecte emissies), conform de richtlijnen van ISO 14064-1. De visualisatie van de footprintberekening voor het basisjaar (2014) ziet er als volgt uit.

Afbeelding 1: Visualisatie footprintberekening basisjaar 2014

 

Maatregelen

 • Bij de keuze voor materialen laten we ons leiden door het criterium van mogelijk hergebruik. De voorkeur voor 'duurzame' materialen (duurzaam in levensduur of in hergebruik) nemen we direct al mee in bestekken.
 • Waar mogelijk werken we met technieken die minder milieubelastend zijn.
 • Met een groot aantal bedrijfsauto's op de weg werken we aan een lagere CO2-emissie: enerzijds door auto's te vervangen door alternatieven die op schonere brandstoffen rijden, anderzijds door chauffeurs bewust te maken van de milieugevolgen van hun rijgedrag (Het Nieuwe Rijden).
 • Alle nieuw aangeschafte bedrijfswagens (Mercedes Sprinter) worden uitgerust met kunststof vloeren en wanden. Deze maatregel realiseert een gewichtsafname van ca. 50kg per bedrijfswagen.
 • Meerdere Mercedes Sprinters zijn voorzien van lichter interieur waardoor wederom een gewichtsbesparing gerealiseerd wordt van ca. 32 kilo per auto.
 • De brandstofleverancier van DAEL heeft per april 2016 de samenstelling van haar brandstoffen aangepast. Door specifieke additieven aan de brandstof toe te voegen daalt het verbruik en worden de motoren blijvend schoner. Volgens de leverancier kan hierdoor op één tank ca. 20-25 km méér gereden worden. Tot op heden loopt een definitieve certificering van de nieuwe brandstoffen via de Tüv in Duitsland om het milieubesparende effect te bepalen.
 • Binnen onze eigen bedrijfsgebouwen en kantoren geven we milieuvriendelijke alternatieven de voorkeur, zoals in kantoorapparatuur of verlichting.
 • Door de plaatsing van een installatie met zonnepanelen (228 stuks) op ons bedrijfspand werken we aan een verlaging van het verbruik aan elektriciteit.
 • Opnieuw inregelen klimaatsysteem en plaatsen HR-ketel (ADW 45). Het vernieuwen van de CV-installatie maakt het mogelijk om een lager verbruik aan gas te realiseren.
 • De DAEL Groep ondersteunt ook activiteiten van derden die van toegevoegde waarde hebben voor onze eigen bedrijfsactiviteiten en daarnaast een milieuvriendelijke insteek hebben. Een goed voorbeeld is de participatie in Tizzon, dat een uniek procédé heeft ontwikkeld om microdatacenters en koelsystemen veel energiezuiniger te maken.
 • Door werknemers in de kost te houden, zijn er over 2016 in totaal 13,14 ton CO2 uitstoot voorkomen.

Individuele bijdragen medewerkers

Daarnaast stimuleren we ook het milieubewustzijn bij onze medewerkers. Een aantal maatregelen die we met regelmaat onder de aandacht brengen:

 • Maandelijks de bandenspanning van de eigen auto checken verlaagt het brandstofverbruik.
 • Computers, beeldschermen en randapparatuur die niet worden gebruikt, moeten worden uitgezet
 • Medewerkers worden gestimuleerd in de auto de richtlijnen van Het Nieuwe Rijden toe te passen.
 • Ook vragen we medewerkers om zelf ideeën aan te dragen.

Vooruitblik op toekomstige doelen

Zoals eerder beschreven zet de DAEL Group zichzelf in om de impact van haar activiteiten op het mileu zoveel mogelijk te minimaliseren. In navolging van onze eerdere doelstellingen is er een doel vastgesteld voor de langere termijn: De DAEL Groep wil in 2024, ten opzichte van het basis jaar 2014, 25% minder CO2 uitstoten.

Bovenstaande staafdiagraam toont de jaarlijkse CO2 emissies in hoeveelheid gram in verhouding tot omzet. De blauwe onderdelen tonen een trend aan waarop DAEL zich gaat richten om in de toekomst te behalen tot aan 2019. 

Terug naar overzicht