C02 Resultaten 2016 / 2017

Door met de CO2 Prestatieladder te werken is het mogelijk om onze ambities te kwantificeren en deze inzichtelijk te maken voor onze stakeholders. Het meetinstrument is ontwikkeld door de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO). De resultaten over afgelopen jaar zijn inmiddels bekend!

Ontwikkeling en voortgang van de CO2-reductie periode 2016 (laatste update: 23-3-2017)

De DAEL Groep wil in 2019, ten opzichte van het basis jaar 2014, 10% minder CO2 uitstoten.
De resultaten van deze doelstelling zijn gerelateerd aan behaalde omzet en is opgesplitst in drie type scopes.

Scope 1: Directe doelstellingen betreffende brandstofverbruik, gasverbruik
Scope 2: Elektraverbruik en vliegreizen
Scope 3: Verbruik van papieren materialen en afvoer van afval.

De uitkomsten van de emissie-inventaris over 2016 zijn onderstaand weergegeven in absolute cijfers en gevisualiseerd in cirkeldiagrammen.

Tabel 1: Emissie-inventaris CO2-uitstoot DAEL in 2016

Met behulp van cirkeldiagrammen wordt visueel inzichtelijk gemaakt wat het aandeel van een type uitstoot is ten opzichte van het geheel. Relatieve besparingen op de grotere 'taartstukken' levert aan het einde van de rit in absolute zin meer op.

Cirkeldiagram 1: CO2-uitstoot door DAEL in 2016 binnen Scope 1

Cirkeldiagram 2: CO2-uitstoot door DAEL in 2016 binnen Scope 2

Cirkeldiagram 3: CO2-uitstoot door DAEL in 2016 binnen Scope 3

Cirkeldiagram 4: CO2-uitstoot door DAEL met scope 1 & 2 in 2016


Voorlopige conclusies

Afgelopen jaar is de CO2-uitstoot van het wagenpark gedaald naar 267 gram CO2/km. Ten opzichte van de 269 gram CO2/km in het referentiejaar 2014 is dat een CO2-reductie van 1%. Reden voor deze reductie is de uitvoering van de geplande reductiemaatregelen in het afgelopen jaar; met name bandenspanning checken, bewust rijden en het vervangen van oudere werkbussen heeft hieraan bijgedragen. Er is op dit punt echter nog voldoende te behalen, het rijgedrag van alle werknemers kan een positieve invloed hebben op de CO2 – uitstoot. Denk hierbij aan het nieuwe rijden.

DAEL reduceert de CO2-uitstoot ten opzichte van het energieverbruik (gas) op haar kantoren met 8%* 
*waarbij de CO2-uitstoot door het energieverbruik wordt gerelateerd aan graaddagen.

Afgelopen jaar is het gasverbruik van de kantoren relatief gedaald van 0,014 naar 0,013 ton CO2 per graaddag. Dit is een daling van 3%. Deze afname komt voort uit het opnieuw inregelen van de klimmaatinstallatie, omdat deze in 2014 niet ingeschakeld was. Tevens is er op 1 locatie nieuwe isolatie toegepast en zijn de ketels vervangen voor HR-ketels. Door bewust om te gaan met de draaiknop van de radiatoren, kan er op dit front nog meer reductie behaald worden.

DAEL reduceert de CO2-uitstoot ten opzichte van het elektraverbruik van haar kantoren met 10%*
*waarbij de CO2-uitstoot door het energieverbruik wordt gerelateerd aan FTE

Afgelopen jaar is de CO2-uitstoot van energieverbruik van kantoren sterk gedaald. Dit heeft geresulteerd in een CO2-reductie van 27%. Omdat de gebouwen hetzelfde zijn gebleven, kan het kengetal ook weggelaten worden en worden vervangen voor gebouwen. In dat geval is de reductie 25%. Reden voor deze reductie is de uitvoering van de geplande reductiemaatregelen in het afgelopen jaar; met name zonnepanelen en bewust gebruik elektra heeft hieraan bijgedragen. Door niet gebruikte apparaten uit te schakelen, zoals beeldschermen, computers en printers, kan op dit gebied nog meer reductie worden gerealiseerd. Tevens is een sluitingsronde door de laatst aanwezige per locatie een goede stap vooruit.

Volledige informatie en opgestelde documenten zijn terug te vinden in onze COPrestatieladder Ambities.
Heeft u nog suggesties om onze CO2-uitstoot verder te verlagen? Neem dan contact met ons op.

Terug naar overzicht