Bouw relaishuizen PVT Weert

Begin vorig jaar maakte VolkerRail bekend DAEL Rail geselecteerd te hebben om vier relaishuizen te bouwen voor de corridor Weert. De bouw van de relaishuizen is onderdeel van het Programma Vervanging Treinbeveiliging (PVT) van ProRail. Hierbij worden de traditionele relaisbeveiligings- systemen door moderne interlocking systemen vervangen.

Het project van DAEL Rail bestond uit een bouwkundig- en een installatiedeel. Er werd gewerkt met prefab bouwonderdelen waardoor er snel en efficiënt gebouwd kon worden. Nadat het relaishuis bouwkundig gereed was, gingen de monteurs van DAEL Rail aan de slag met de werkzaamheden aan de gebouwgebonden installaties. De werkzaamheden aan de onder ProRail erkenning vallende installaties in het relaishuis zijn door VolkerRail uitgevoerd. Onderstaand filmpje geeft een mooie indruk van de werkzaamheden van DAEL Rail.

Terug naar overzicht