CO2 Resultaten 2019-2020

De DAEL Groep zet zich in om de CO2-uitstoot te verlagen en zo de impact van haar activiteiten op het milieu zoveel mogelijk te minimaliseren. Om dit zo effectief mogelijk te doen werken wij met de CO2 Prestatieladder en berekenen wij jaarlijks onze CO2-footprint. Wij kwantificeren onze ambities en maken deze inzichtelijk voor onze stakeholders. Een overzicht van de resultaten van periode 2019-2020 is hieronder te bekijken.

DAEL Groep heeft als een doel het reduceren van de CO2 uitstoot met 3% ten opzichte van 2018. De resultaten zijn gerelateerd aan de behaalde omzet en verdeeld in 3 scopes:

Scope 1                Directe doelstellingen betreffende gas- en brandstofverbruik.
Scope 2                Elektraverbruik, zakelijke privé kilometers en vliegreizen.
Scope 3                Onder andere afvalstromen, use of sold products en capital goods.

De resultaten van het 1e halfjaar van de emissie inventaris zijn hieronder weergegeven in tabellen en cirkeldiagrammen.

Ondanks het minder zuinig rijden door benzine auto’s zijn er positieve cijfers te zien door de ULU ‘eco-drive challenge’. De cijfers van het 2e halfjaar zijn namelijk een stuk positiever als het gaat om brandstofverbruik. Door de mindere cijfers van het 1e halfjaar is er over een heel jaar gezien niet voldaan aan de doelstellingen maar is er wel progressie bij de Diesel auto’s.

Naast de hoofddoelstelling van het reduceren van de totale CO2 uitstoot met 3% zijn er om hierbij te helpen nog 3 subdoelstellingen opgesteld.

  • Het verlagen van het elektriciteitsverbruik bij 4% per m2.
  • Een brandstofbesparing van 4% op het dieselverbruik van DAEL per kilometer.
  • Een brandstofbesparing van 2% op het benzineverbruik van DAEL per kilometer.

Hieronder volgen een aantal cirkeldiagrammen om het verbruik nog duidelijker weer te geven.

Scope 1 2019

Scope 2 2019

 

Scope 3

Verder wordt er ook gekeken naar Scope 3 emissies in 2019. Allereerst een tabel met relevante categorieën en de bijbehorende absolute uitstoot in tonnen co2 en de relatieve uitstoot.

Ook zijn er bepaalde doelstellingen opgesteld met betrekking tot scope 3 met als eindjaar 2020. Hieronder een overzicht met de voortgang van deze doelstellingen

Elektraverbruik Use of sold products

Verminderen met 5%

Vermindering van 9,69%

Vermindering elektraverbruik PCM t.o.v. conventionele keoling

Verminderen met 25%

Vermindering  van 98%

Uitstoot Leveranciers

Verminderen met 5%

Vermindering van 8,69%

 

De vermindering van het Elektraverbruik van PCM is voortgekomen uit de ketenanalyse. Ook voor scope 3 is een cirkeldiagram gemaakt om een overzicht te geven.

Conclusie

Allereerst kijken we naar het verbruik van het wagenpark, om te beginnen met benzine verbruik. Dat is gestegen met 8% per gereden kilometer. Het dieselverbruik is wel gedaald met 1% per kilometer. Ondanks het minder zuinig rijden van benzine auto’s zijn er positieve cijfers te zien door de ULU ‘eco-drive challenge’. Deze challenge is pas in Q2 van 2018 ingegaan en is door prijzen steeds meer gaan leven in Q3 en Q4. De cijfers van het 2e halfjaar zijn zeer positief als het gaat om brandstofverbruik. Door de mindere cijfers van het 1e halfjaar is er over een heel jaar gezien niet voldaan aan de doelstellingen maar is er wel progressie bij de Diesel auto’s. Wanneer er alleen gekeken wordt naar het 2e halfjaar van 2019 is er 10% zuiniger gereden ten opzichte van het 2e halfjaar van 2018. Dit biedt een positief perspectief voor de toekomst.

Daarnaast is te concluderen dat er meer gas is verbruikt in 2019 per vierkante meter. Dit is echter logisch te verklaren door de komst van een nieuwe pand dat eind 2018 erbij is gekomen is. Dit pand is inefficiënt en heeft slechte isolering. Omdat er alleen in de laatste 3 maanden van 2018 gebruik is gemaakt van dit pand is de berekening voor de doelstellingen hierop aangepast. Het elektra verbruik is wel gedaald, met 19% per vierkante meter.

Er worden geen grote investeringen meer gedaan voor gas en elektra in verband met een verhuizing naar een nieuw pand. Grote maatregelen zijn vaak een grote investering en zijn het niet meer waard door de verhuizing. De investeringen die nu niet meer worden gedaan kunnen nu gebruikt worden voor het nieuwe pand. Voor het nieuwe pand zijn er al duurzame plannen opgesteld, voor een energie neutraal pand met zonnepanelen en warmte-koudeopslag.

Positief is wel de daling van Co2 uitstoot per FTE en per euro omzet van DAEL. Het verbruik per FTE is met 12 % gedaald. Dit komt door een stijging in het aantal FTE’s maar een vermindering van de totale uitstoot. Het verbruik per euro omzet is gedaald met 17%, dit komt door een flinke omzetstijging van circa 4 miljoen en een daling van de totale uitstoot.

[1] Bij het gasverbruik is er gekeken naar uitstoot Co2 per vierkante meter ten opzicht van 2018. Die is vergeleken met dat jaar toegenomen met 5%.

[2] Bij Brandstofverbruik wordt er gekeken naar Co2 per gereden kilometer. En voor diesel auto’s is dit 1% zuiniger geweest ten opzichte van 2018

[3] Ook bij benzine brandstofverbruik wordt er gekeken naar Co2 per gereden kilometer. En voor benzine auto’s is dit 8% minder zuinig geweest ten opzichte van 2018

[4] Bij elektraverbruik is er gekeken naar het verbruik per m2 in 2019, ten opzicht van 2018.

[5] Met vliegreizen wordt er gekeken naar absolute cijfers. Het wordt niet ergens aan gerelateerd. Vandaar de opvallend hoge stijging van 107%.

Terug naar overzicht