Over DAEL

De DAEL Groep bestaat uit een zestal zelfstandig opererende ondernemingen: DAEL Data & Electro, DAEL Telecom, DAEL Telecom UK, DAEL Power, DAEL Security en DAEL Rail. Deze bedrijven opereren op het snijvlak van technologie en innovatie, elk op een ander terrein. Als groep van bedrijven bestrijkt DAEL niet alleen een breed scala aan projecten, maar ook diverse landen: België, Engeland, Nederland en Schotland.

 

Alle DAEL-bedrijven opereren zelfstandig in de markt. Met een eigen dienstenpakket, eigen opdrachtgevers en eigen medewerkers. Waar nodig, kunnen deze samenwerken. Graag zelfs. Veel werkterreinen overlappen elkaar. Veel disciplines hebben met elkaar te maken. Het is de kracht van de DAEL Groep dat we snel en flexibel (aanvullende) expertise en capaciteit kunnen mobiliseren.

Innovatieve elektrotechniek als basis
De basis van de DAEL Groep ligt in de elektrotechniek. Nog altijd vormen elektrotechnische installaties de rode draad tijdens de vele projecten waar we aan werken. Telecom, power management, security: er komt altijd elektrotechniek bij kijken. Innovatieve elektrotechniek in veel gevallen. De jarenlange achtergrond in elektrotechniek  geeft ons een voorsprong in alles wat we doen.

Internationale expansie
De hoofdvestiging van DAEL is te vinden in Maasdijk, in het Westland. Sinds 2012 beschikken we ook over een vestiging in het Verenigd Koninkrijk, welke gericht is op de telecom sector. Het is dan ook geen verrassing dat deze vestiging DAEL Telecom UK heet. Het jaar daarna hebben wij ook een divisie in Schotland opgestart om zodoende de groeiende Schotse markt te bedienen. 

Duurzaamheid
Als bedrijf dat midden in de samenleving staat nemen wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus. Niet alleen met woorden, maar ook met daden. Daarom hanteert de DAEL Groep de COPrestatieladder van railbeheerder ProRail om prestaties op het gebied van milieu inzichtelijk en meetbaar te maken.

Door middel van de COPrestatieladder kunnen bedrijven hun milieu-ambities kenbaar maken. De ladder maakt die ambities kwantificeerbaar en daarmee inzichtelijk voor onze stakeholders. Het meetinstrument is ontwikkeld door de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO). De CO2 Prestatieladder brengt vier relevante aspecten in beeld:

  • inzicht in de eigen milieuprestaties
  • de reductie van het CO2-verbruik
  • transparantie over de footprint van een bedrijf
  • participatie: het actief deelnemen aan initiatieven in de markt

Meer informatie over de CO2 Prestatieladder en de voortgang van DAEL op het gebied van duurzaamheid kan hier worden gevonden: CO2 Prestatieladder.