CO2 Resultaten 2018-2019

DAEL Group zet zich in om de impact van haar activiteiten op het milieu zoveel mogelijk te minimaliseren. Om de CO2-uitstoot effectief te kunnen verlagen, berekenen wij jaarlijks onze CO2-footprint. Door met de CO2 Prestatieladder te werken is het mogelijk om onze ambities te kwantificeren en deze inzichtelijk te maken voor onze stakeholders. Ten behoeve van de CO2-prestatieladder wordt er halfjaarlijks een update gemaakt van de CO2-uitstoot van DAEL. De resultaten van periode 2018-2019 zijn inmiddels bekend, hieronder staat de ontwikkeling en voortgang van de CO2-reductie beschreven.

Ambitie: DAEL Groep wil in 2019, t.o.v. het basisjaar 2014, 10% minder CO2 uitstoten.

De resultaten van deze doelstelling zijn gerelateerd aan behaalde omzet en is opgesplitst in drie type scopes, namelijk;

Scope 1: Directe doelstellingen betreffende brandstof- en gasverbruik.
Scope 2: Elektraverbruik, zakelijke privé kilometers en vliegreizen.
Scope 3: Verbruik van papieren materialen en afvoer afval.

De uitkomsten van de emissie inventaris over 2018 zijn onderstaand weergegeven in absolute cijfers en gevisualiseerd in cirkeldiagrammen.

Met behulp van cirkeldiagrammen wordt visueel inzichtelijk gemaakt wat het aandeel van een type uitstoot is ten opzichte van het geheel. Relatieve besparingen op de grotere 'taartstukken' levert aan het einde van de rit in absolute zin meer op.

Cirkeldiagram 1: Co2 uitstoot door DAEL in 2018 binnen scope 1 & 2.

Cirkeldiagram 2: Co2 uitstoot door DAEL in 2018 binnen scope 1.

Cirkeldiagram 3: Co2 uitstoot door DAEL in 2018 binnen scope 2.

Cirkeldiagram 4: Co2 uitstoot door DAEL in 2018 binnen scope 3.

Conclusies
DAEL reduceert de CO2 uitstoot ten opzichte van het energieverbruik (kWh) in 2014 (referentiejaar) met 41% (waarbij de CO2 uitstoot door het energieverbruik wordt gerelateerd aan gebouwen). De reden voor deze reductie heeft te maken met de reductiemaatregelen die in 2016 zijn genomen. Deze reductiemaatregelen zijn zowel in 2017 als in 2018 doorgevoerd en geven een mooi resultaat. De aanwezige zonnepanelen hebben gezorgd voor een grote bijdragen. Tevens is de sluitingsronde door de laatst aanwezige per locatie nog steeds effectief.  De sluitingsronde zorgt ervoor dat een openstaand raam wordt gesloten of een airco wordt uitgezet.

Daarnaast heeft DAEL Groep in 2018 geïnvesteerd in het zuiniger maken van het eigen wagenpark. Een van de maatregelen bestond uit het invoeren van het ritregistratiesysteem ULU. Dit systeem stelt ons in staat het rijgedrag op zowel bestuurders- als organisatieniveau in kaart te brengen. Ultieme doel hiervan is om, naast het stimuleren van een veilige rijstijl, de CO2 uitstoot van ons wagenpark verder terug te dringen. Daarnaast is er een investeringsslag gedaan in het wagenpark in de vorm van nieuwe Mercedes Benz bestelbussen welke voldoen aan de Euro 6 normering. Werknemers dienen bij het tanken van brandstof AdBlue toe te voegen. AdBlue zorgt er voor dat de gevormde stikstofoxiden omgezet worden tot elementaire stikstof en water. Dit proces resulteert uiteindelijk ook in een emissiereductie.

Uit de weergegeven resultaten is af te leiden dat de reductiemaatregelen effectief zijn voor onze bedrijvengroep. Over de afgelopen jaar is de CO2 uitstoot van energieverbruik (kWh) sterk gedaald. Dit heeft geresulteerd in een CO2 reductie van 41% ten opzichte van 2014 (basisjaar).

Bronnen:
https://driveulu.com/nl
https://nl.wikipedia.org/wiki/AdBlue
https://www.skao.nl/

Terug naar overzicht