CO2 Resultaten 2017 (H1)

Door met de CO2 Prestatieladder te werken is het mogelijk om onze ambities te kwantificeren en deze inzichtelijk te maken voor onze stakeholders. Het meetinstrument is ontwikkeld door de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO). De resultaten over afgelopen halfjaar zijn inmiddels bekend!

Ten behoeve van de CO2-prestatieladder wordt er halfjaarlijks een update gemaakt van de CO2-uitstoot van DAEL. Hieronder staat de ontwikkeling en voortgang van de CO2-reductie beschreven.

Ambitie: DAEL Groep wil in 2019, t.o.v. het basisjaar 2014, 10% minder CO2 uitstoten.

De resultaten van deze doelstelling zijn gerelateerd aan behaalde omzet en zijn opgesplitst in drie type scopes.

Scope 1: Directe doelstellingen betreffende brandstofverbruik, gasverbruik
Scope 2: Elektraverbruik en vliegreizen
Scope 3: Verbruik van papieren materialen en afvoer van afval.

De uitkomsten van de emissie-inventaris over de eerste helft van 2017 zijn hieronder gevisualiseerd in cirkeldiagrammen (voor de absolute cijfers zie bijlage). In de diagrammen wordt visueel inzichtelijk gemaakt wat het aandeel van een type uitstoot is ten opzichte van het geheel. Relatieve besparingen op de grotere 'taartstukken' levert aan het einde van de rit in absolute zin meer op.

Met behulp van cirkeldiagrammen wordt visueel inzichtelijk gemaakt wat het aandeel van een type uitstoot is ten opzichte van het geheel. Relatieve besparingen op de grotere 'taartstukken' levert aan het einde van de rit in absolute zin meer op.Voorlopige conclusies:
Er komt steeds meer aandacht voor het diesel- en benzine verbruik van het wagenpark. Zo zijn een aantal van onze monteurs op cursus geweest om bewuster om te gaan met het rijgedrag en gebruik van het gas- en rempedaal. De uitkomsten van deze cursus zullen op de langere termijn zichtbaar moeten worden. We streven er naar hiermee een reductie te realiseren van 10% op het gehele wagenpark (met 2014 als basisjaar). Hier worden de verreden kilometers in mee genomen.

1.) DAEL reduceert de CO2-uitstoot ten opzichte van het energieverbruik (gas) op haar kantoren met 8%*
*waarbij de CO2-uitstoot door het energieverbruik wordt gerelateerd aan graaddagen.[1]
Op basis van de graaddagen over H1 2017 (1539), kunnen we het volgende concluderen. Ten opzichte van het relatieve verbruik van H1 2016, ook gerelateerd aan de graaddagen, is het verbruik over H1 2017 gedaald met 1,8%. Dit is een mooi resultaat, maar zegt nog niets over de totale reductie ten opzichte van het basisjaar 2014. Door bewust om te gaan met de draaiknop van de radiatoren, kan er op dit front nog meer reductie behaald worden.

2.) DAEL reduceert de CO2-uitstoot ten opzichte van het elektraverbruik van haar kantoren met 10%*
*waarbij de CO2-uitstoot door het energieverbruik wordt gerelateerd aan gebouwen
Afgelopen jaar is de CO2-uitstoot van energieverbruik van kantoren sterk gedaald. Ten opzichte van het basisjaar halen we een reductie van rond de 25% - 30%. Over h1 2017, ten opzichte van h1 2016, zijn we qua elektraverbruik gelijk gebleven. Hierbij dragen de opbrengsten van de zonnepanelen een grote bijdrage. Door bewust om te gaan met het uitschakelen van apparatuur, te denken aan monitoren, printers, verlichting op onze kantoren, sturen we op verdere reductie.

[1] Artikel Minder Gas ; invoer Hoek van Holland en Rotterdam

Terug naar overzicht