Over ons.

DAEL Groep

De DAEL Groep bestaat uit meerdere zelfstandig opererende ondernemingen. Het zijn bedrijven die opereren op het snijvlak van technologie en innovatie, elk op een ander terrein: DAEL Data & Electro, DAEL Telecom, DAEL Power, DAEL Security en DAEL Connectivity. Als groep van bedrijven werkt DAEL dagelijks aan uitdagende projecten voor toonaangevende klanten.

Alle techniek onder één dak

Alle DAEL bedrijven opereren zelfstandig in de markt met een eigen dienstenpakket, eigen opdrachtgevers en eigen medewerkers. Waar nodig, kunnen deze samenwerken. Graag zelfs. Veel werkterreinen overlappen elkaar. Veel disciplines hebben met elkaar te maken. Het is de kracht van de DAEL Groep dat we snel en flexibel (aanvullende) expertise en capaciteit kunnen mobiliseren.

DAEL Groep is lid van Uneto-VNI (Techniek Nederland). 
Alg. Leveringsvoorwaarden Installerende Bedrijven 2007 (ALIB 2007)
Alg. Voorwaarden voor Installatiewerk voor Consumenten (AVIC)

thumbnail

Missie statement

Door in te spelen op marktkansen en technologische ontwikkelingen biedt DAEL altijd een passende oplossing tegen een concurrerende prijs. Wij garanderen daarbij betrouwbare en bedrijfszekere oplossingen. Wij bieden een pasklaar antwoord voor elk technisch vraagstuk, waarbij we voor 100% achter de kwaliteit staan.
Overal en altijd.

De DAEL Groep wil middels technologie en innovatie de wereld om ons heen een betere plek maken. Met telecominstallaties, in de breedste zin van het woord, leggen wij de verbinding tussen mensen. Door elektriciteitsmeters om te wisselen voor slimme meters, en door plaatsing van zonnepanelen op daken, leveren wij een bijdrage aan duurzaamheid. Binnen de railsector bouwen wij spoorgebonden gebouwen, verrichten wij meetdiensten en realiseren wij technische netwerken voor efficiënte en duurzame verplaatsing. Op het gebied van security wordt internationale veiligheid gewaarborgd door te voorzien in veiligheidsscanners voor personen, vliegtuigcargo en trucks. Met ons aandeel in de bouw en onderhoud van het C2000-communicatienetwerk voor landelijke hulpdiensten wordt de veiligheid binnen Nederland verder verbeterd. Tot slot nemen wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid zeer serieus. Niet alleen met woorden, maar ook met daden.  Met de CO2Prestatieladder hebben wij inzicht in de eigen milieuprestaties en zorgen wij voor optimale reductie van het COgebruik.

Kernwaarden

Deskundig

Bewezen ervaring sinds het allereerste begin van deze eeuw, alle essentiële kennis in eigen huis. De DAEL Groep functioneert op het snijvlak van technologie en innovatie. Het jarenlange vakmanschap in elektrotechniek geeft voorsprong in alles wat we doen.

Flexibel

De DAEL Groep bestaat uit vijf losse ondernemingen. Deze opereren allen in een eigen markt, met een eigen dienstenpakket en eigen opdrachtgevers. Waar nodig vullen de bedrijfsonderdelen elkaar aan. Zo kan er snel geschakeld worden in het voorzien van oplossingen. 

Innovatief

Elke innovatie wordt door ons op de voet gevolgd. Alle faciliteiten zijn aanwezig om in eigen huis technieken verder te ontwikkelen. Per project hebben wij een pasklaar antwoord.