DAEL Rail, innovatieve dienstverlening in de railsector

De aanleg en instandhouding in de railsector vraagt om gespecialiseerde expertise. Niet zelden om geïntegreerde expertise uit verschillende disciplines. DAEL Rail is een specialist met de focus op een innovatieve dienstverlening voor spoorgebonden infra en rolling stock.

DAEL Rail is onderdeel van de DAEL Groep welke is gevestigd in Maasdijk. Deze groep van bedrijven is actief op verschillende werkterreinen, op het snijvlak van technologie en informatie. 
De focus van DAEL Rail ligt op het bouwen en beheren van vaste en mobiele netwerken, het bouwen van spoorgebonden gebouwen zoals relaishuizen, straatkasten en onderstations inclusief de installatie van technische voorzieningen en het verrichten van meetdiensten op het energievoorzieningen netwerk.  

Uitgebreide kennis van zaken

De kracht van DAEL Rail is het bundelen van kennis binnen één onderneming. Middels opgedane kennis en ervaring van zowel DAEL Rail als de andere DAEL bedrijven is het mogelijk om diverse oplossingen te bieden. Tevens biedt het combineren van kennis en ervaring van de andere DAEL bedrijven de mogelijkheid tot het bieden van een totaalpakket aan diensten.

DAEL Rail is een onderneming met een platte organisatie welke altijd op zoek is naar nieuwe innovatieve producten en diensten. Door de continue focus op first time right in de uitvoering is DAEL Rail in staat om effectief en efficiënt projecten uit te voeren. Met als belangrijke meerwaarde het denken en doen in lijn met functionele ketens van de klant.

Een boost voor uw activiteiten

De verschillende DAEL bedrijven lopen elk op hun eigen werkterrein voorop. Deze voorsprong geeft projecten en instandhoudingsactiviteiten een boost. Ook als het gaat om projecten met een meer dan gemiddelde complexiteit. Dat maakt DAEL Rail tot een partner waarmee het ook op de lange termijn plezierig samenwerken is.