CO2 Prestatieladder

Wij staan voor duurzaamheid

Als bedrijf dat midden in de samenleving staat nemen wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus. Niet alleen met woorden, maar ook met daden. Daarom hanteert de DAEL Groep de COPrestatieladder van railbeheerder ProRail om prestaties op het gebied van milieu inzichtelijk en meetbaar te maken.

De DAEL Groep is momenteel op niveau 5 gecertificeerd conform de CO2 Prestatieladder.

COPrestatieladder

De DAEL Groep zet zich in om de impact van haar activiteiten op het milieu zoveel mogelijk te minimaliseren. In navolging van onze doelstelling is er een doel vastgesteld voor de langere termijn: De DAEL Groep wil in 2021 (t.o.v. basisjaar 2018) 3% minder CO2 uitstoten. 

Om CO2-uitstoot effectief te kunnen verlagen, berekenen wij jaarlijks onze CO2-footprint. Aan de hand van dit meetpunt stellen we jaarlijks onze doelstellingen vast. Maatregelen die wij hiervoor in acht nemen zijn o.a. de keuze van materialen en technieken die minder milieubelastend zijn, vermindering brandstofverbruik en plaatsing van zonnepanelen en inregelen van een nieuw klimaatsysteem. Daarnaast stimuleren we ook het milieubewustzijn bij onze medewerkers.

Downloads 2019 met meer informatie

DAEL voert al langer een actief beleid om de impact van de ondernemingsactiviteiten op het milieu te verminderen. We streven ernaar om de uitstoot van CO2 de komende jaren verder te reduceren. Wij rapporteren halfjaarlijks over de voortgang van dit beleid; resultaten 2019-H1 & 2019-2020.  Onderstaande documenten geven een concreet beeld van de trend waarop DAEL zich gaat richten met het oog op de toekomst.